วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.ณ มลฑลพิธีสนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา2560