Category: Knowledge Management การจัดการความรู้

การประเมินผลโครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : การประเมินบทเรียนออนไลน์รายวิชา GE302

  Download...

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) การใช้แบบฟอร์มการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  การใช้แบบฟอร์มการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ...

Read More
Loading

ผู้อำนวยการ

บริการวิชาการ

Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

009430
Users Today : 46
Users Yesterday : 120
This Month : 1787
This Year : 9430
Total Users : 9430